مقالات

نسخه جدید پورتال سیما خوان ارائه شد

نسخه جدید پورتال سیما خوان ارائه شد

نسخه  جدید با رفع مشکلات نسخه های قبلی، هم اکنون از طریق سایت به نشانی www.pos.simakhan.ir در دسترس نمایندگان است. در نسخه جدید برای افزایش هماهنگی بیشتر امکانات ارتباطی با کارشناس های مستقر در شرکت افزایش یافته و همچنین ...
مزایا و معایب خودپردازهای شخصی چیست؟

مزایا و معایب خودپردازهای شخصی چیست؟

خودپردازهای شخصی، چگونگی دریافت و سودهای ناشی از آن، حدود دو سال است که مطرح می‌شود. برای اینکه به این سوالات و مسائل مشابه پاسخ دهیم، سلسله گزارش‌هایی را پیرامون این موضوع تهیه کردیم. گزارش قبلی درباره خودپردازهای شخصی ...